Металевий DPF

Metal DPF

Пасивна регенерація: носій DPF покритий шаром каталізатора з дорогоцінного металу.За відповідних температурних умов NO2, що виробляється блоком DOC, хімічно реагує з C у DPF, і хімічне рівняння реакції виглядає наступним чином

C+2NO2=CO2+2НІ
C+O2=CO2

Основні рівняння хімічних реакцій видалення CO та HC в установці DOC

4HC+5O=2Н2O+4CO
SQF+O2=H2O+CO
2CO+ O2=2CO2
2NO+O2=2НІ2
C+O2=CO2

Metal DPF a